Kabanata 371

Sa oras na ito, hinatid ni Hayward si Lilian at ang iba pa sa kanyang mas luxurious na sightseeing car habang papunta siya. Nakita niya ang maraming tao na pumapalibot sa lugar. Pagkatapos nito, nakita niya na si Jayce at ang iba pa. Samakatuwid, alam niya na may mali, at dali-dali siyang nakipag siksikan sa crowd ng mga tao. Pagkakita pa lang niya sa nangyari, hindi mapigilan ni Hayward na maramdaman na tuluyan siyang nawala sa tamang isip! P*ta! "Sinong gumawa nito?" Maputla ang mukha ni Hayward habang tinanong niya ang mga ito sa kanila. “Hayward! Siya 'yon! Siya ang nagmamaneho ng kotse! ” Dali-daling tinuro ni Jayce si Harper. Sa oras na ito, matapos mabawi ang kanilang pandama, si May at ang iba pa ay tumayo din agad sa panig ni Jayce. Tama iyan. Sino ang hindi matatakot na makisali at mapilit na ibahagi ang responsibilidad? Kung turuuson, ang mga pinsala na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Para naman kay Harper, totoo na napunta siya sa isang malaking g

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser