Kabanata 374

Nakahanap ng palusot si Gerald para lumayo at pumunta sa tabi ng lakeside. "Mr. Crawford, kailangan ko ng instructions mo. Gumawa na ako ng paunang investment plan para sa investment sa hometown mo, sa Serene County, na pinag-usapan niyo ni Mr. Harrison. Mayroong isang plano na mag-invest ng anim na bilyong dolyar at may isa pang plano para sa walong bilyong dolyar. Ang plano sa investment para sa walong bilyong dolyar ay magdadala din ng isang bahagi ng ekonomiya ng bayan at makakasama nito ng mas malawak na lugar. Ano ang desisyon mo, para oon?" Tanong ni Zack kaagad nang kumonekta ang tawag. "Sa tingin ko, kailangan natin isagawa ang walong bilyong dolyar na plano. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit ako sumang-ayon sa proposal ni Mr. Harrison ay para unahin ang konstruksyon at paglago ng buong ekonomiya ng city at probinsya!" "Okay, naiintindihan ko, Mr. Crawford! Sisimulan ko agad ang layout ng plano!” Matapos niyang magsalita ay binaba na agad ni Gerald ang tawag. Tumali

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser