Kabanata 36

Magalang na binati ng lahat ng tao sa silid si Zack, kasama na ang grupo ng mga binata, na tumayo din habang binabati si Zack. Tinigilan na ni Elena ang pag-atake kay Gerald sa oras na ito. "Anong nangyayari? Anong ginagawa niyong lahat?" Si Zack ay may napakalakas at kamangha-manghang aura sa paligid niya, tiningnan niya si Elena at ang mga tao na nakagrupo sa isang gilid. "Mabuti na lang at wala pa si Mr. Crawford! Kung hindi man, ano ang iisipin niya sa inyong lahat?" Sinigawan ni Zack ang grupo ng mga binata bago niya sinulyapan ang binata na nakasuot ng puti. Ang binata na nakasuot ng puti ay ramdam ang kanyang pagkakamali sa oras na ito dahil wala naman siyang ginawa para hindi ito mangyari. Gayunpaman, bahagi rin siya ng grupo na nanggulo. Mabilis na iniba ni Warren ang usapan. "Mr. Lyle, hindi ba't sinabi mo na malapit na dumating si Mr. Crawford?" Masungit na sumagot si Zack, "Parang hindi ko matawagan sa ngayon si Mr. Crawford. Sa palagay ko pinatay na niya ang kan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser