Kabanata 383

Inakay ng nars si Gerald sa ibaba upang magbayad sa counter, kahit na sa tingin niya ay medyo may pag-aalangan siya. Ano kung gayon ang maaaring maging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan? Ang lahat ay dahil sa pananamit ni Gerald. Hindi siya mukhang isa na magkakaroon ng maraming pera sa kanya. Ang panukalang medikal ay umabot sa 20,000 dolyar, halos imposible para sa average na pamilya na humalabas, pabayaan ang isang tulad niya. Pinatunayan ni Gerald ang kanyang mali, bagaman. Binayaran niya ang 20,000 dolyar para sa bayad sa pag-opera at naayos din ang tirahan. Ito ay isang napakalaki 30,000 dolyar sa kabuuan! Binayaran niya ang lahat nang hindi man lang pinalo ang eyelid. Natigilan ang nars, hindi makagalaw. Hindi siya pinansin ni Gerald at naglakad pabalik sa hallway. Nag-aaway pa sila. "Lahat, huwag nang mag-away, naayos ko na ang mga bayarin," sabi ni Gerald. "Ha ???" Noon lamang namatay ang laban. Natulala ang magkapatid nang marinig iyon. “Binayaran mo ang lahat?

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.