Kabanata 385

“Hmph! Bakit niya ginawang permanenteng doktor ang iba pang intern at hindi ako? Katulad na ng sinabi ko dati. Hindi niya binibigyan ng mukha ang iyong ama! Hindi ba niya alam na pareho tayong nagkikita? Ginawa niya ang isa pang intern na isang full-time na doktor at hindi niya ako pinansin! ” Galit na galit si Morgana na halos tumama muli sa talahanayan ang kanyang tinidor. Sinubukan siyang aliwin ni Gabriel. Nakinig si Gerald habang kumakain, at halos maintindihan niya ang nangyari. Ang diwa nito ay ang pagpasok ni Morgana Lopez sa ospital bilang isang intern clinician na inayos ng ama ni Gabriel, ang bise presidente ng ospital. Siyempre, talagang mahusay si Morgana sa kanyang trabaho, kung saan siya ay napaka-propesyonal at napaka husay sa kanyang mga kasanayan. Maraming kawani ng ospital at pasyente ang lubos na nagbigay ng puri sa kanya. Gayunpaman, ang ama ni Gabriel ay tila nakikipaglaban sa direktor. Sa huli, naging biktima si Morgana ng hidwaan sa dalawa. Pinaghihinala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser