Kabanata 389

"Ha?" Nang lumingon si Gerald, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanya. Mukhang hindi nila nakilala ang lalaki. Maari ba na personal niyang kilala si Gerald? Lumayo si Gerald sa mga tao. “Damn, Gerald. Tumayo ka? Hindi mo ba narinig kung sino ang tinawag na si Mr. Gerald?" “Haha, oo! Hindi ka ba nahihiya? " Sumunod ang ilan sa mga kaibigan niya mula sa high school habang tumatawa. Pati na si Morgana ay tumatawa habang tinatakpan ang kanyang bibig. Muling umirap si Montana kay Gerald. "Nalasing ko ata siya... Wala akong masabi!" Umiling si Montana at nag-buntong hininga. "Ginoo. Crawford, dinala ko na ang sasakyan mo. Nasa Sector-C ito ng parking lot. Narito ang mga susi, at inutusan ako ng master na hilingin sa iyo na bumalik ng maaga. ” "Nakuha ko ito, G. Lyle. Kung wala nang iba, dapat kang bumalik. ” Pagkatapos, isang batang lalaki sa tabi ni Cameron ang lumabas at umiling na may chuckle. "F * ck ... Sa palagay ko nagkamali siya sa kan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.