Kabanata 395

Dahil sa nangyari, napagalitan nila ng maigi si Gerald. Medyo nahiya si Gerald dahil dito. B*wisit na yan, si Douglas ang hindi humawak nang maayos sa baso, at siya ang sinisisi ng lahat? Pero naintindihan ni Gerald. Heh Malinaw na malinaw na ang hindi patas ang pagtrato dahil si Douglas ay may espesyal na katayuan at si Gerald ay kung sino lang. “Hindi kasalanan ni Gerald, ako ang hindi nakahawak nang maayos sa baso. By the way, Gerald, hindi ka pa nagtatrabaho di ba? ” Ngumiti si Douglas habang tinanong niya si Gerald. "Hindi pa." Umiling si Gerald. "Hindi ‘yan mabuti, wala ka bang nahanap na kahit sino na tutulong sayo? Bakit hindi ka nakakita? ” Mukha namang nagulat si Douglas. "Ang mga koneksyon ay mahirap panatilihin sa kasalukuyan maliban kung malakas ka. Tulad ng kasalukuyang trabaho ni Leila, nasayang ako ng isang malaking pagsisikap upang mahanap lamang ito para sa kanya! ” Prangkang sabi ni Willie. Agad niyang isiwalat ang impormasyon na iyon. "Okay lang ako.

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser