Kabanata 38

Kung talagang gusto niyang may mangyari sa oras na ito, pipiliin niya sana si Elena, pero si Gerald ay hindi ganoong uri ng tao. Gayunpaman, kinailangan silang parusahan ni Gerald kaya naisipan niyang bigyan ang mga ito ng ganitong uri ng parusa upang lagi nilang maaalala ang araw na ito. “Huhu " Pagkalipas ng kalahating oras, ang mga dalaga ay naglakad palabas ng kwarto. Lahat sila ay may masakit at malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa oras na ito, ang lahat ng mga second generation na young lords ay nagulat. Bwisit! Si Mr. Crawford ay sobrang kamangha-mangha. Talagang pinarusahan niya ang lahat ng limang magagandang dalaga sa loob ng kalahating oras at ang dalaga ay halos hindi makalakad sa isang tuwid na linya! Ang binata na nakasuot ng puti ay lihim ding hinahangaan si Gerald. Dahil interesado pa rin si Gerald kay Elena at sa iba pang mga dalaga, hindi na siya naglakas-loob na magkaroon ng anumang ideya na makuha ang mga dalagang ito. Nakatutuwa ang pangyayari

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser