Kabanata 410

Ang kotse ni Tammy ay isang gwapong Camry. Ang pinakaunang sinabi niya kay Gerald ay, “Hmph! Gerald Crawford... hindi ko naisip na ang isang palamunin na tulad mo ay makakakuha ng isang diyosa na tulad ni Giya - isang dream come true ang nangyari sayo!" “Oo! Oo, naman!" Tumango si Gerald. “Ha? Tammy, ang lalaking ito ay boyfriend ni Giya? Ah… ano nang nangyari sa mundong ito?" Ang pinsan ni Tammy ay napahawak sa noo niya habang nakatulala. Kung tutuusin, alam ng sinumang nakakakilala kay Giya na siya ay napakaganda, isang diyosa sa mga diyosa. Walang nag-aakala na makakahanap ng isang katulad nito na magiging boyfriend niya. Tila ang pag-iisip ni Tammy at ng kanyang pinsan. Nakatayo sila roon ngayon, nagmamaktol kay Gerald. ‘Punasan mo ang mga maruming tingin sa mukha mo!’ Naisip ni Gerald sa sarili. "O sige, tama na," sabi ni Giya. "Nga pala, Tammy, hindi ba sinabi mo na mayroon mga kamag-anak dito sa Serene County? Hindi ba sila sasama sa atin?" Habang sinasabi niya ito, niya

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser