Kabanata 40

”Thirty thousand dollars? Sino ang nagsabing nanalo ako ng thirty thousand dollars? Mga hula lang iyon. Three thousand dollars ang kinuha ko mula sa bangko pero sino ang nagsabing nanalo ako ng three thousand dollars mula sa lotto? " Sagot ni Gerald na may nagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Whitney ang ekspresyon sa mukha nito, ramdam na ramdam niya agad ang paglubog ng puso niya. Oo naman, tama ang hula niya. Dahil si Gerald ay handang gumastos ng twenty-two thousand dollars nang ganon na lang, sigurado na nanalo si Gerald ng higit sa thirty thousand dollars sa lotto. "Magkano ang napanalunan mo?" "Hindi okay sa akin na sabihin ko sayo ang bagay na iyon. Pero, hindi marami ang napanalunan ko! Hindi masyadong marami! Okay, Miss President Jenkins, kung wala nang iba, gusto ko nang umalis ngayon! " Sagot ni Gerald na may walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nararamdaman ni Whitney na parang sasabog na siya sa oras na ito! “Hmph! Sa tingin mo t

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser