Kabanata 435

Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang daing ang narinig. "Tammy, si Mr. Quarrington ay sobrang kinakabahan ngayon. Pumunta pa siya sa police station para mag-report. Ano ang dapat nating gawin? Hanggang kailan pa tayo maghihintay dito para sa Gerald na iyon?" May nangyari kay Giya at sa kanyang pamilya at alam ng mga kaibigan ang tungkol dito. Ang bumuntong hininga ay isa sa mga roommate ni Giya. Naghihintay silang lahat ngayon kay Gerald sa pasukan ng Mayberry University. Pumayag si Tammy na makipagkita sa kanya noong nagtawagan sila kanina. Dahil si Mr. Quarrington ay pumunta para mag-report sa pulis, si Tammy at ang iba pa ay kumilos nang matino sa pamamagitan ng pagpunta sa unibersidad. Ang pagpapaalam at pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa department ay talagang lahat na maaari nilang gawin sa sandaling iyon. "Hintayin na lang natin siya. Siya ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon dahil huling nakita natin si Giya sa kanyang tinutuluyan. Pero, hindi ibig sabihin na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser