Kabanata 450

Tulad ng itinuro sa kanya ni Lilian, si Gerald ay kumikilos tulad ng isang taong nouveau riche. Nakaupo pa siya na naka-krus ang kanyang mga paa. “Ang aming pinakamahal na kape? Sir, ang pinakamahal namin ay nagkakahalaga ng forty five dollars bawat isa,” sagot ng waiter at medyo nagulat siya. "Sige! Walang mahal para sa akin! Dalawang tasa ng kape na iyon at siguraduhing perpekto ang paggawa!" "Yes, sir!" sabi ng waiter bago yumuko at tumakbo. Nagtaka at natawa si Lillian nang makita niya si Gerald na umaakto nang sobra habang pinagmamayabang niya ang kanyang kayamanan. Niyugyog pa niya ang relo niya paminsan-minsan para makita ito ng iba! Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Lilian na si Gerald ay maaaring maging ganito ka cool! Sa oras na iyon, napansin na ni Hayward sina Gerald at Lilian na nakaupo sa tabi nila. Naging madilim ang kanyang mukha sa oras na marinig niya na nag-order si Gerald ng dalawang tasa ng kape na nagkakahalaga ng forty five dollars bawat isa. Napa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser