Kabanata 452

Si Lilian ay tumingin ng masama kay Gerald, "Ang galing mo kanina pero ayokong hawakan mo ako. Talaga bang iniisip mo na ako ang girlfriend mo?" "Oh? Ngayon ba wala na si Hayward, ano ang dapat nating gawin?" tanong ni Gerald habang naguguluhan. “Hmph! Huwag kang magalala. Sigurado na babalik siya sa akin... Isa, Dalawa, Tatlo... ” Bumilang si Lilian sa kanyang mga daliri nang biglang narinig niya mula sa kanyang balikat ang boses ni Sharon. "Hayward, anong ginagawa mo?" “Lilian, may ilang mga bagay na kailangan kong linawin sayo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin ngayon, pero inaamin kong nagkamali ako na hindi kita tinulungan noong hinampas ka ni Sharon kahapon. Kanina pa ako nagsisisi. Umaasa ako na bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong patunayan na ako ay mas malakas at may kakayahang kumpara sa isang nouveau riche na tulad ni Gerald!" Sumagot si Hayward at ang kanyang tono ay nagsisi, mas mapagpakumbaba kaysa sa normal niyang boses. Malinaw na ang k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser