Kabanata 468

Umubo ng malakas ang tatay ni Gerald nang marinig niya ang kanyang sinabi. “Ikaw… ang bastos mo! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Basta kailangan mong malaman na ang aking relasyon sa kanilang dalawa ay hindi tulad ng iniisip mo! Hindi ko na papansinin ang sinabi mo, ang iyong Tita Leia ay bahagi rin ng pamilyang Jung at talagang kailangan nila ang tulong mo ngayon. Tulungan mo lang sila kung kaya mo. Isipin ito na parang tinutulungan mo akong bayaran ang isang utang sa kanila! Huwag kalimutan na hanapin din si Xara! Andito na ang nanay mo! Iyon lang ito para sa ngayon!" Matapos sabihin ang lahat ng iyon, agad na binaba ng kanyang ama ang tawag. Hawak ni Gerald ang kanyang cellphone at napahinto ng medyo matagal bago tuluyang bumalik sa kanyang katinuan. …Ano? Natukso si Gerald na tawagan ang kanyang nanay sa oras na iyon para sabihin sa kanya ang tungkol sa lahat ng ito. Sa totoo lang, tinutulungan niya ang kanyang ama na magsinungaling sa kanya at hindi niya maiwasang ma

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser