Kabanata 480

Nang matapos na si Gerald sa pagsasaayos ng bayad sa bahay, malapit nang mag tanghali at tiniyak ni Xeno na malaman ito ni Gerald dahil patuloy niya itong tinawagan. Matapos magmadali pabalik sa kanyang kwarto sa hotel para magpalit ng ilang mas maayos na damit, agad na pumunta si Gerald sa isang restaurant na nagngangalang Johnsbury Bistro. Habang papunta na siya doon, nandoon na sina Xeno at Sienna sa restaurant. Tatlong iba pang mga tao ang nasa private room kasama nila. Ang isa sa kanila ay kasamahan ni Sienna habang ang dalawa pa ay ang babae na magiging blind date ni Gerald ngayon pati na rin ang kanyang ina. Ang babae ay may mahaba at itim na buhok, ang kanyang balat ay napaka-puti. Parehong delicate at maganda ang itsura niya. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay nagdidikta ng kanyang pag-uugali habang siya ay tila malamig at ang kanyang ulo ay nakababa sa karamihan ng oras na nandoon sila habang patuloy siyang nakatingin sa kanyang WeChat. Ang kanyang nanay naman ay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser