Kabanata 47

"Oh my god. Siya nga talaga si Mr. Crawford. ” Nakilala ng ibang mga binata at dalaga si Gerald sa isang tingin lamang. Lahat ng mga tao ay nalilito sa oras na ito. "Mr. Crawford? Ano pinagsasabi mo Brother Aiden! Malinaw naman na pulubi iyon. Sigurado ka ba…" Sampal! Ang binata na nakasuot ng puti ay walang iba kundi si Aiden. Nang makita niya ang mga binata na tumatawag kay Gerald na pulubi, agad niya itong sampal sa mukha. "G*go! Sinong tinatawag mong pulubi? Ayaw mo na bang mabuhay?" Tinakpan ng binata ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay ng may nahihirapan na ekspresyon sa kanyang mukha. "Dahil nandito si Mr. Crawford, dapat ba tayong pumunta at kamustahin siya, Brother Aiden?" Marami sa mga kabataang lalaki ang nagsalita. Si Gerald ay isa sa mga big boss na nasa likod ng buong Mayberry Commercial Street at ang lakas ng pamilyang Crawford ay higit na hindi maisip. Sinuman ang maaaring maging kaibigan si Gerald ay tiyak na tataas sa langit at ang taong iyon ay h

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser