Kabanata 487

Tumayo si Waylon at pagkatapos ay sumigaw. Dahil sa pagkagulat, agad na tumigil sina Warrick at kanyang mga kasamahan. “Bata, gusto mo din ba na mamatay ngayon din?” Agad na lumakad si Warrick papunta kay Waylon, kita and di kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang mukha. “Sige, subukan niyong saktan siya! Hindi niyo ba kilala kung sino ang tatay ni Waylon?” Bagama’t naranasan na ni Xella ang mapait na realidad ng mundo sa loob ng mga nakaraang taon, hindi pa siya kailanman nalagay sa ganitong klase ng sitwasyon. Nang mangyari ang sitwasyon na iyo, agad na nawala ang naramdaman niyang seguridad mula kay Jacky. Sa kinakalabasan ng sitwasyon, tila na mas maayos na hinahandle ni Waylon ang sitwasyong ito kumpara kay Jacky. Bagama’t takot na takot, hindi napigilan ni Xella na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Waylon upang takutin sina Warrick at mga kasamahan niya. “Pfft! Sino siya?” Bago pa makasagot si Xella, hinawakan ni Waylon ang kanyang braso at sinenyasan siya na tumahimik. “Xella,

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser