Kabanata 490

Pagkaalis ni Gerald, muling pumasok si Xella sa gusali at tahimik na tumayo sa tabi ni Francesca at anak niya. Nagsimula siyang makinig sa usapan ng mag-ina sa sandaling nagsimula ulit silang mag-usap. “Anong nangyari sa karaoke bar?” nag-aalalang tanong ni Xella bago pa makasagot si Francesca. “Oh, nagpunta kami sa isang karaoker bar kanina para magsaya. May nakaaway yung isa naming kaibigan doon at humantong iyon sa alitan kay Louie ng Lourdes Mining Group sa Serene County! Noong mga sandaling iyon, pati si Douglas nanigas sa takot bagama’t may kakayanan din siya! Siyempre iyon ay dahil si Louie ang aming nakaalitan. Inutos pa ni Louie na maiwan ang lahat ng babae sa bar at uminom kasama siya!” “Ano? Cindy! Bakit hindi ako nasabihan tungkol dito kanina?” Ang tanging alam lang ni Francesca ay inimbitahan ni Gerald ang kanyang anak para mananghalian. Ngayon niya lang nalaman ang buong pangyayari ngayong araw. “Natakot kasi ako na mag-aalala ka! Ipapaliwanag ko na din sayo ang lah

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.