Kabanata 496

"May masamang nangyari kaya sa kanya?" maingat na sinabi ni Michael Zeke. "Karaniwan na binababa agad ni Mr. Crawford ang aking mga tawag kung siya ay abala. Pero, hindi niya ito sinasagot at hindi rin niya binababa ang tawag kahit na tumawag ako ng napakaraming beses! Kung may isang bagay na nangyari, sigurado na ipapaalam muna ito sa akin ni Mr. Crawford muna!" "Tama at kung ang kanyang cellphone ay wala sa kanya, sino ang nag-hang up sa huling tawag bago patayin ang cellphone?" Parehong may pakiramdam sina Michael at Zack na may isang bagay na hindi tama. Sa sandaling iyon, si Leopold White — ang tauhan ni Michael — ay lumakad kasama ang isang grupo ng mga tao. Naglakad si Leopold sa gilid nila bago sinabi, “Mr. Zeke, pumunta ako sa hotel ni Mr. Crawford at sinabi sa amin ng manager ng hotel na huling siyang nakita na umalis sa hotel kaninang hapon!" "Lumabas siya?" Nagkatinginan sina Michael at Zack. Maraming mga high rank na VIP sa party ang nagsimulang magtipon sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser