Kabanata 498

Dahil sa magulong mga kaganapan, walang paraan na maaari silang magpatuloy na pumunta sa party ngayong gabi. Sina Gerald at Xeno ay kailangang gumawa ng statement. Tulad ng sinabi ni Mr. Le, ang sitwasyon ay iimbestigahan ng maigi. Si Quazzie at Grover ay maaaring humarap sa maximum na twenty years na pagkakakulong. "Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking epekto sa Serene County! Pwede itong magkaroon ng negatibong epekto sa future ng county! Bilang isang demolisher, bakit ka nangahas na gawin ito sa amin, Grover? Ang tanging paraan lamang na makakabawi siya para dito ay sa pamamagitan ng matitinding parusa!" sigaw ni Mr. Le habang galit na galit. Nasa opisina siya na may malaking stack ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Ang iba pang mga empleyado na naroroon ay sobrang nagulat. "Mr. Le, si Grover ay isang kriminal sa batas. Nagawa na niya ang mga ganitong bagay dati at nagawa niyang makatakas pagkatapos niyang gawin ito! Sa pagkakataon na ito ay hindi na siya makakata

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.