Kabanata 508

Si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na pamilya kung tutuusin. Tulad ng marami pang iba, si Ava ay dahan-dahang nilamon ng kanyang sariling pagmamataas nang tumanda siya. At tulad ng iba pa, ang kanyang pagmamataas ay umabot sa rurok nito noong nasa university siya. "Sige!" sabi ni Gerald habang tumatango. Okay lang ito sa kanya kahit na medyo nagulantang siya sa masungit na pagtrato sa kanya ni Ava. Pagkatapos makumpleto ang application process, nagsimulang magtrabaho sina Gerald at Bianca sa kanilang nakatalagang posisyon. Naupo si Gerald sa isang maliit na sulok ng opisina at nagsimulang magtrabaho kaagad. Ang kanyang trabaho ay ang i-manage at i-organize ang mga file. Sa halip ay natuwa siya dahil makakatulong ito sa kanyang imbestigasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Gerald na pumunta sa kubeta. Pagkatapos niyang pumunta, aalis na sana siya nang marinig niya ang mahinang mga bulong mula sa mga babae. “Pumunta ka sa opisina para matapos ang isang interview. P

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.