Kabanata 511

Si Gerald ay nagmamadali. Alam niya na ito ay dapat natapos na dalawang araw na ang nakaraan. Gayunpaman, dahil sa hiccup na iyon kay Xeno, naantala ang proyekto ng dorm na ito. Dahil ang ilan sa mga lugar ay malinaw na pinili ni Gerald, nagpasya siyang bumisita ng personal sa sentro ng real estate. Pumasok si Gerald sa gitna at agad na lumapit sa front counter. Sa sandaling napansin ng real estate agent si Gerald, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Napuno siya ng awkwardness at pagkabigo. Naisip niya na si Gerald ay isa lamang isang mahirap na idiot na walang sapat na pera para makapagbili ng isang property. Samakatuwid, nang siya ay dumating sa ilalim ng kumpanya ni Leila Jung, iginiit niya na kumuha ng loan si Gerald. Malamig din ang ugali niya kay Gerald; akala niya hindi siya karapat-dapat para sa kanyang effort dahil parang hindi siya mayaman. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang huwag mag-loan. Sa halip, gusto niyang bilhin ang property na may buong kabayaran. Mang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser