Kabanata 516

Pagkatapos ng kaunting usapan, bumalik silang tatlo sa kanilang mga bahay. Pagdating ng umaga, si Gerald ay pumunta sa opisina nang mas maaga kaysa sa dati. Pagpasok sa elevator, napagtanto ni Gerald na may ibang kasama doon. Paglingon sa gilid niya, nalaman niya, sa inis niya, nakita niya ang isang lalaking may bitbit na briefcase na nakatingin din sa kanya. Si Nathaniel, ang lalaking dumikit kay Bianca noong isang araw. Agad na tiningnan ng masama ni Nathaniel ng maraming beses si Gerald sabay alam niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Isang mahirap na katahimikan ang naganap bago sinabi ni Nathaniel sa wakas, "Hoy, ikaw ang logistics guy tama ba? Kilala mo si Bianca, ha?" "Yeah, nakipag-kaibigan ako sa kanya kahapon," sabi ni Gerald habang paalis. Nakita ni Gerald kung paano siya tinignan ni Nathaniel noong kailan at alam niya na ang lalaki ay tiyak na may sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Gerald na ang pagtitiis sa kanya ay mag-aaksaya lamang ng oras at effor

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser