Kabanata 519

Pagbukas niya ng pinto, sinalubong si Gerald ng secretary ni Zack Lyle. Narito siya upang papirmahan sa kanya ang ilang mga kontrata. Dahil maraming mga projects ang isinasagawa, ang bilang ng mga kontrata na pipirmahan ay natural na tumaas din. “Hmm? Teka lang, ano ito?" Sabi ni Gerald sa sekretarya nang malapit na siyang umalis. Napansin niya ang isang sobre na naiwan sa desk niya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang stack ng mga concert ticket sa loob. Napansin niya na humigit-kumulang fifty piraso ang mga ito. "Ah, well, Mr. Crawford, dahil pitong magkakaibang proyekto ang isinasagawa ngayon, nagpasya ang kumpanya na mag-ayos ng isang concert. Halos thirty singers ang naimbitahan at ang bilang na iyon ay hindi kasama ang bilang ng mga banda na makikilahok din!" nakangiting nagpaliwanag ang secretary. "Tulad ng sinabi ni Mr. Lyle, marami kang mga kaibigan na nakatira dito sa Serene County. Kaya sinabi niya sa akin na magpadala ng isang stack ng mga tiket sa iyo. Kung k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser