Kabanata 529

"Oh, makikita mo ang ibig kong sabihin maya maya," nakangiting sabi ni Gerald. Sa sandaling iyon, ilang mga kotse ang dumating sa pasukan ng gusali. Nang mabuksan ang kanilang mga pintuan, lumabas si Spencer — ang ama ni Waylon—, si Jarvan Wilson — ang kasalukuyang minister representative — at si Norman Lay — ang manager ng investment company. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sina Zack Lyle at Michael Zeke ay naroroon din, parehong mukhang nababagabag. Kung hindi nagpadala si Gerald ng message kay Zack na nagsasabi sa kanya na may mga problema sa kumpanya, hindi malalaman nila Zack o Michael ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng pasikreto. Ang kita pala ng kumpanya at ang mga department sa loob nito ay kasangkot dahil lamang sa ilang mga tao. Matapos marinig kung ano ang natagpuan ni Gerald kagabi, tinawagan ni Zack ang lahat na may kaugnayan sa likod ng tanggapan bago tinanong sila nang lubusan sa buong gabi. Sa utos ni Gerald, dadalhin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.