Kabanata 533

"Anong ibig mong sabihin doon, tanda? Ano ang ibig mong sabihin na sa kanila ito? Binabalaan kita, kumunsulta ako sa isang abugado at kung dadalhin namin ito sa korte hindi mabibilang ang kontratang pinirmahan mo! Ang real estate certificate ay atin pa rin!” Galit na sinabi ni Sandrilla. 'Mukhang matagal na silang nagtatalo tungkol sa bagay na ito.' Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Mas maaga, nang tawagan niya si Mr. Winters, naramdaman niya na si Mr. Winters ay may mabigat na p. Nag-away pala sila. Kahit na ang bahay ay pag-aari ng pamilyang Crawford, bakit lalabanan pa sila ni Gerald para dito? "Tsaka, hindi ba nanalo si Gerald sa lotto? Bakit niya pa rin gustong makuha ang bahay na ito! At hindi ko alam kung saan ko nawala ang susi ng bahay para sa lock!" galit na nagpatuloy si Sandrilla. "Hmph!" Nagngangalit si Mr. Winters habang kinuha ang isang malaking bato mula sa lupa. "Excuse me, ano sa palagay mo ang ginagawa mo?" Tanong ni Sandrilla habang umaatras siya sa pagk

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser