Kabanata 537

Dumating ang kinabukasan. Ito ang araw ng blind date na hinanda ni Mr. Winters. Kahit na hindi alam ni Gerald kung ano ang kalalabasan, nagsikap pa rin siyang gumawa ng ilang paghahanda mula nang maibigay niya ang kanyang pangako kay Mr. Winters. Nagpasya siyang pumunta sa Domino's ng mas maaga. Ngunit may nangyari nang hindi inaasahan. Nakita niya ang isang babae na nakaupo na nag-iisa at umiinom ng coke. May mga chicken wings at French fries sa kanyang lamesa. Sa sandaling iyon, winawagayway niya ang kanyang mga patas na binti at parang may hinihintay siya. 'Siya kaya ito?' Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inilapag ng babae ang kanyang mga fries. Kumakain siya habang nagta-type sa kanyang cellphone. Sa sandaling iyon, nakatanggap din si Gerald ng isang text message. Galing kay Michelle. "Nandito ka na ba?" Muli naisip ni Gerald sa kanyang sarili: 'Tulad ng inaasahan, ang batang babae iyon.' Sa unang impression, medyo maganda siya. Kaya't nagpatuloy si G

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser