Kabanata 541

"Ang aking kuya ay si Yale Lockwood at nag-aral siya sa First Middle School dati. Anong problema? Natatakot ka ba? Hah. Kung natatakot ka, bilisan mo at mawala ka sa aking paningin ko. Kung hindi, lahat kayo mayayari kapag siya ay bumalik!" Iniunat ni Franklin ang kanyang leeg at sumagot, ang kanyang boses ay nangingibabaw. "T*ng ina mo!" Ang mga mata ni Gerald ay naging mapula. Tinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas sa tiyan si Franklin. Agad siyang nahulog sa sahig dahil doon habang umiiyak siya sa sakit. Kahit na mukhang mahina sa labas si Gerald, ang totoo ay talagang malakas siya. Noon, medyo mahusay siyang makipaglaban noong kinalaban niya ang ibang tao para kay Xeno. Mas maraming nakaaway si Xeno kaysa sa kanya. Minsan lang lumaban si Gerald para kay Xeno. Ang parehong mga braso at binti niya ay talagang malakas. Nang marinig niya na ang kapatid ni Franklin ay si Yale, agad siyang nagalit. Bukod dito, si Gerald ay hindi natatakot sa kahit ano ngayon. Pagkatapo

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser