Kababata 546

Nang inilabas ni Gerald ng mga tisyu, bigla itong inagaw ni Yolanda mula sa kanyang mga kamay bago sumugod papunta kay Jarvis. Gusto niyang tulungan na punasan ang pawis sa noo ni Jarvis din. ‘Ang lakas talaga ng loob ng ibang mga tao!’ Naiirita na naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Mukhang gusto ni Yolanda si Jarvis kaya't inimbitahan niya si Queeny na sumama. Si Queeny ay magiging isang wingwoman upang makalapit siya kay Jarvis. Alam ni Yolanda ang gusto niya. Ito ay parang ang ibang tao ay hindi karapat-dapat sa atensyon niya maliban sa Jarvis. Kahit na ngayon lang siya nakilala ni Gerald, medyo naiinis na siya sa ugali nito. "Ano ang sinabi ng tatay mo, Hugo?" Tanong ni Queeny. "Sinabi niya na hindi siya makakatulong sa atin... Sinabi niya na hindi niya nagawang makipag-usap sa sinuman dito. Paano naman ikaw, Jarvis?" tanong ni Hugo. Paglingon ni Hugo sa kanya, tila natapos na rin ni Jarvis ang kanyang tawag. "May makakatulong ba?" tanong ni Queeny. Handa siyang magb

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.