Kabanata 54

Ang salesgirl na itataboy na sana palayo si Gerald ay nakatuon na sa batang mag-asawa. Dahil nakasuot sila ng mga branded na damit na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, tiyak na sila ay nagmula sa isang mataas at mayamang pamilya. Bukod dito, narito ang batang mag-asawa para bumili ng Gallardo. Nangangahulugan na siguradong makakaya nilang bumili ng isang Lamborghini ngayon araw. Naisip lamang ng salesgirl na si Gerald ay isang mahirap na bata lamang na nakaupo sa loob ng Reventon para makakuha ng kaunting pananaw sa kotseng ito, at sigurado na hindi niya kayang bumili ng kotse dito. Makapal talaga ang mukha niya! “Sir, maam, napakagaling ng taste niyo. Ako si Vanessa. Paano ko kayo matutulungan?" Magalang na tanong ni Vanessa. "Oh, pumunta kami dito dahil gusto naming kunin ang Lamborghini Gallardo para sa isang test-drive. Pero, nakita ng aking girlfriend ko ang Reventon at gusto niyang subukang mag-test drive ng Reventon. Kung okay lang, gusto naming magbayad para sa depo

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser