Kabanata 557

Sa sandaling iyon, may dalawang mag-asawa at isang binata ang lumabas ng hotel. Lahat sila ay nagkataong nakita si Leila na kausap si Gerald. Ang middle-aged lalaki ay tumawag sa kanila ilang segundo lamang ang nakalipas at naglakad ito patungo sa dalawa. Mukhang siya ang leader ng grupo at siya ay walang iba kundi si Willie mismo. “Anong ginagawa mo dito, pa? Tinutulungan ko lang si Gerald na bumili ng kung ano!" Reklamo ni Leila. "Ano? Bibili ka pa rin ng mga bagay para sa kanya? Mahusay! Wala akong ibibigay sa kanya! Kahit na itapon ko pa ito!" Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, inagaw niya ang cable mula sa kamay ni Gerald at itinapon ito sa lupa. Bago mangyari iro, sobrang natuwa si Willie dahil handa siyang makiusap kay Gerald na gamitin ang kanyang mga koneksyon para matulungan siya. Gayunpaman, sa huli, hindi lang siya pinansin ni Gerald. Sobrang nagalit at nabigo si Willie dahil dito. "Hindi ba sinabi ko sayo na wala ka nang kinalaman sa kanya, Leila? Bakit h

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser