Kabanata 563

Nang sa wakas ay malapit na si Gerald, binati siya ng kanyang mga kamag-aral at lumapit ang mga ito para kamustahin siya. Nakita rin niya si Sherry at hindi mapigilan ni Gerald na medyo mahiya. Kung sabagay, nag-date sila noon. Bagaman hindi talaga sila tunay na nag-date, ang relasyon na ibinahagi nila noon ay katulad ng pakikipag-date. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng hindi siguradong relasyon. Si Sherry din ang naging dahilan kung bakit mainit sa paningin ni Yale, ang bully ng paaralan, si Gerald. Alam ng lahat ang sumunod na nangyari. Sa huli, nagkaroon ng relasyon sila Sherry at Yale. Kanina pa nagtataka si Gerald kung nandito siya sa gathering. Ito ay magiging mahirap at nakakahiya para makita siya ngayon. Kung sabagay, kinaiinisan siya nito. Galit na galit siya sa kanya. Bagaman nagawa na ni Xeno at Gerald ang lahat dahil sa kanya, nagpasya pa rin siyang makasama ang kanilang karibal. Nawala ang oportunidad ni Xeno na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser