Kabanata 569

Ang mga taong ito ay ang pamilyang Jung. Tuwang-tuwa si Willie sa kaganapan. Gayunpaman, pagkakita niya kay Gerald ay agad na nagdilim ang kanyang paningin. Si Gerald ay kinilabutan nang makita sila. Dati, babatiin pa rin niya sila dahil gusto niyang maging magalang. Gayunpaman, ang kagandahang-loob na ito ay hindi na kinakailangan. "Oh my god, tingnan mo! Maraming mga mamahaling kotse!” "Talaga? Saan? Oh wow, tama ka!" Maririnig ang mga hiyawan mula sa loob habang dumadaan ang mga kotse. Tinitiyak ng crowd ng mga tao na humilay para payagan ang mga kotse na dumaan. Habang ginagawa nila ito, hinanda ng mga empleyado ang kanilang sarili na tanggapin ang kanilang mga bagong panauhin. Isang mag-asawang nasa edad na ang lumabas mula sa unang sasakyan nang magkahawak-kamay. "Welcome, Mr. Edwin at Mrs. Jennifer Edwards!" Pagkakita pa lang ng mga empleyado sa mag-asawa, lahat ay agad na yumuko. "Oh my god, ang mga Edwards iyon! Si Mr. Edward ang nangungunang philanthropist sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser