Kabanata 571

"Hmph! Tingnan mo ang sarili mo. Sinusubukang mong makipagsiksikan sa harap!" Nangutya si Sandrilla habang pinapanood na nakikipagtulakan muli si Gerald sa likuran. ‘P*ta!’ Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Hindi siya maaaring makipagsiksikan sa lahat! “Uy Gerald? Dito ka na lang manood. Ibig kong sabihin tingnan ang lahat ng mga kilalang tao!" Suggestion ni Lolita sa kanya. Habang sinasabi niya, ang huling panauhin ay dumating na sa pagdiriwang. Sa conference hall, si Zack mismo ay nasa entablado na nagpapasalamat sa lahat ng mga kasalukuyang panauhin. Biglang nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Zack at ang lahat ay tumahimik. Sa kabila ng katotohanang maraming mga tao sa outdoor conference hall, napakatahimik ng paligid na kahit ang isang drop ay maririnig. "Ilang oras na... Alin sa mga ito si Mr. Crawford? Bakit hindi pa natin siya nakita?" "Siguro hindi siya dumating? Ngunit imposible iyon, tama? " "O baka nasa loob na siya! Siguro ay ayaw niyang ilantad kung an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.