Kabanata 576

Sa oras na iyon, bumalik na si Gerald sa dormitory. Nang makita siya nina Harper at Benjamin, agad silang sumugod para bigyan siya ng isang malaking yakap. "Welcome back, Gerald!" Tuwang-tuwa siyang makita sila. Sa oras na iyon, lahat ay nagsimulang mag-usap at makahabol sa isa't isa. Bumalik muna si Gerald sa campus para makita lang sina Harper at Benjamin. Pagkatapos ay kailangan pa rin niyang pumunta sa kanyang kumpanya. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng trio sa bawat isa, biglang sumabog pabukas ang pinto ng dormitoryo. Nagulat si Gerald nang makita ang isang pamilyar na babae na nakatayo sa may pintuan. "Brother!" masayang sumigaw ang dalaga habang nakatingin kay Harper. “Hello, Benjamin! At ikaw si Gerald, tama?" "Ako nga. Masaya akong makilala ka! Ikaw ba ang nakababatang kapatid ni Harper?" tanong ni Gerald. "Ako nga! Ang pangalan ko ay Roseanne! Ang gwapo mo talaga, Gerald!" nakangiting sinabi ni Roseanne. "Speaking of which, sinabi sa akin ng kapatid ko

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser