Kabanata 580

"Lumapit na kami sa kanila tungkol sa bagay na ito. Pero tumanggi silang aminin na mayroong silang kinalaman dito!" sagot ni Zack. Anuman ang mangyari, alam ni Gerald na ang pangunahing prayoridad nila ngayon ay ang personal niyang puntahan si Xavia para mapag-usapan nila nang malinaw ang mga bagay. “Paki-handle ito ng mabuti at bantayan din ang aking dalawang mga kaibigan. Ako nang bahala sa iba!" Sabi ni Gerald. Dahil ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya, kailangan niya itong harapin nang personal. Hindi talaga siya natatakot sa pamilyang Long. Sa katunayan, kung ang sitwasyon ay urgent, ang magagawa niyang lamang ay pakilusin at gamitin ang pinakamalaking sandata ng kanyang pamilya. Kahit na ang pamilyang Long mula sa Yanken ay napakalakas, mapapabagsak sila ni Gerald nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, naisip ni Gerald na si Xavia ay naging walang puso at baluktot lamang mula nang gawan niya ito ng ganoon sa nakaraan. Walang silbi ang pag-iyak sa nabuhos na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser