Kabanata 589

Habang naglalakad si Gerald sa tabi ni Giya, nagsimulang mag ring ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Zack. "Gerald, may isang celebrity banquet ngayong gabi at inaasahan kong dadalo ka. Dahil dadalo ang isang master treasure appraiser mula sa South, pwede mong ipa-appraise sa kanya ang jade pendant kapag nakita mo na siya. Ang ilan pang mga kilalang tao mula sa Mayberry ay dadalo din." Tinutulungan pa rin ni Zack si Gerald na subaybayan si Xavia. Nabanggit na rin ni Zack ang tungkol celebrity banquet noong ilang araw na ang nakakaraan. Ang celebrity banquet ay isang annual event at ang mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay karaniwang dumadalo. Dahil hindi ito maganda sa bahagi ni Gerald kung tumanggi siyang dumalo, pumayag na lamang si Gerald na pumunta. Nang sumapit ang gabi, dumating si Gerald kasama sina Yoel at Aiden sa banquet na sa Mountainview Manor. Tulad ng inaasahan, punong-puno ng tao ang venue. Ang malaking manor ay karaniwang gi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser