Kabanata 591

Dalawang buong araw nang hinahanap ni Gerald si Xavia. Sa panahon na iyon, madalas niyang iniisip kung ano na ang nangyari kay Xavia. Bagama’t nagalit si Gerald sa lahat ng sobra-sobra at masasamang bagay na ginawa sa kanya, hindi niya magawang magalit sa kanya ng lubos. Para malabanan iyon, madalas niyang sinasabi sa kanyang sarili na si Xavia ngayon ay hindi na ang dating Xavia na nakilala niya noong freshman at sophomore years niya. Tuluyan na siyang nagbago na animo’y ibang tao na. Sinabi niya din sa kanyang sarili na gamit ang lahat ng kapangyarihan at kayamanan na meron siya ngayon, madali lang para sa kanya na lumaban sa magkapatid. Alam niya na kung gugustuhin niya na turuan ng leksyon si Natasha, isang salita niya lang at siguradong malulumpo si Natasha ng mga sandaling iyon. Naiintindihan ni Gerald na hindi niya na kailangan pa magtimpi o maging mabait pa kay Xavia. Bagama’t ang lahat ng ito, tuwing sinusubukan niya maging masama tungo kay Xavia, hindi niya ito magawa. B

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.