Kabanata 606

Naiinis si Giya sa kanya hanggang sa napuno ang kanyang isip ng mga matitinding ideya para tanggalin siya sa buhay niya. Dumalo lang si Giya sa banquet dahil sinabihan siya ng kanyang ama na pumunta sa araw na iyon. Naisip niya noon na hindi siya sigurado kung ginawa niya dapat ang unang hakbang na iyon. "Well, hindi mahalaga ang sinasabi mo. Itutuloy pa rin ang engagement natin! Huwag natin munang pag-usapan iyon ngayon. Halika at pumasok na lang tayo!" sabi ni Yunus habang dinadala siya sa hotel. Samantala, kakapasok lang ni Gerald sa isang private room. Si Melissa ay nag-imbita ng maraming mga tao sa araw na iyon at bukod sa kanyang pinsan na si Rosalie, karamihan sa mga nandoon ay mga kabataan na kasing edad nila. Ang ilan sa kanila ay mukhang galing sa Mayberry habang ang iba ay nagmula sa ibang lugar. Lahat sila ay magalang at magiliw ang trato kay Gerald. Lalo na ito para kay Melissa na patuloy na naghahain sa kanya ng mga pagkain habang nakaupo sa tabi niya. Inimbi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.