Kabanata 610

Naramdaman ni Gerald na nasira na ang buhay niya nang bigla niyang maramdaman ang isang kamay na nakahawak sa balikat niya. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang isang lalaking mahaba ang buhok na nakatayo sa likuran niya. Kinabahan ng sobra si Gerald sa nakakatakot na itsura ng lalaki. “Tumabi ka! Anong ginagawa niyong lahat dito?" Biglang nagsalita ang isang matandang boses. "Anong ginagawa namin? Anong ginagawa mo dito matanda? Huwag kang manulak ng ibang tao!" Pinagalitan ng lahat ang taong unang sumigaw. "Nandito ako para hanapin ang apo ko! Nakaharang kayong lahat sa daanan!" Naiinis ang matanda habang sinisiksik niya ang kanyang sarili papunta sa kwarto. Nakita ng mga tao ang damit ng matandang ito, kaya nagmadali silang gumawa ng daanan habang sinusubukan nilang iwasan ang matanda na tulad ng pag-iwas sa isang sakit. Sa kabilang banda, tumingin lamang ang lalaking may mahabang buhok sa matandang lalaki habang binabawi ang kanyang kamay. "Anong ginagawa mo? Pak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser