Kabanata 612

Masungit ang tono ng pananalita ni Mr. Leach nang sinabi niya iyon. "Makatarungan at tama ba ang sinasabi mo? Kalokohan! Mula sa nakuha naming impormasyon, ang iyong mga tauhan ay naghihintay sa kanilang mga sasakyan sa loob ng hindi bababa sa dalawang oras bago pa man maganap ang insidente! Sinasabi mo ba na alam na nila ang insidente bago pa man mangyari ito?" "Maayos naman sa ibang lugar ang surveillance system pero hindi ito maayos pagdating sa hotel! Maging totoo tayo sa isa't isa, Mr. Leach. Sigurado akong mas marami ka pang alam tungkol sa insidente ngayon kaysa sa akin, tama ba?" tanong ni Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nai-frame si Gerald. Nauna nang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na ang paggawa ng negosyo ay isang pagsubok at isang pagkakataon para sa kanya na makakuha ng karanasan. Hindi naramdaman ni Gerald ang bigat ng kanyang mga sinabi bago pa mangyari ito, ngunit napagtanto niya kung totoo pala ang sinabi ng kanyang ate ngayon. Tumanggi si Mr

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser