Kabanata 626

Pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang dalaga sa gilid ng kanyang kapatid. Nabigla si Yunus nang makita ang sunod-sunod na pangyayari. Nagulat siya nang lumingon siya at nakita ang galit na itsura ng lalaki. “Ha-Harry?! Bakit ka nandito? Paano mo ito nakuha?" tanong ni Yunus habang unti-unting tumutulo ang pawis niya sa buong katawan. "Oh? Napakagandang pagkakataon ito! Ikaw pala ang may kagagawan nito, Mr. Long! Sinubukan mo talaga na bastusin ang aking mahal na kapatid, ha? T*ng ina mo ka, papatayin kita ngayon din!" sabi ni Harry at sinipa niya sa dibdib si Yunus. Bigla siyang lumipad sa kabilang dulo ng kama. Npahawak siya sa dibdib nang mahulog siya sa lapag. Naramdaman niya na parang magsusuka siya ng dugo anumang segundo. "Hawakan mo siya!" utos ni Harry habang hinawakan ng ilan sa kanyang mga tauhan ang mga braso at binti ni Yunus. Naging maputla ang mukha ni Yunus sa sobrang takot kaya nagsimula siyang sumigaw, “Guards! Guards, pumunta kayo dito ngayon!” Sumigaw si

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser