Kabanata 630

Ang taong nagsasalita ay si Xavia. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya komportable nang marinig niya si Yoel na tinawag si Giya na hipag! "Hala! Gusto na talaga nilang mamatay! Ito ang pangalawang pagkakataon na gumawa sila ng eksena sa birthday banquet! Bubugbugin ko kayo hanggang sa mamatay kayo kung iyon ang kailangan kong gawin!" Galit na sumigaw si Yunus. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga tauhan ng pamilyang Loong ay pinalibutan sila Yoel at ang kanyang mga tauhan. Halos isang daan ang bilang ng mga tauhan nila. Masyadong malaki ang eksena na ito kaya talagang nabigla ang maraming mga businessman at artista. "Naku, diyos ko! Ang dami mong mga bodyguards! Natatakot ako! Pop quiz! Alam mo ba kung sinong pamilya ang may pinakamaraming tauhan sa Mayberry City?" Natatawang sinabi ni Yoel habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa. Bigla siyang pumito pagkatapos niyang magsalita. Kasunod nito, mabilis na sumugod ang malaking grupo ng mga lalaki sa main entrance!

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser