Kabanata 637

Hindi inaasahan ni Xavia na magiging ganito ang mangyayari. Gusto lamang niyang gamitin ang oportunidad na ito para mapalawak ang kanyang social circle gamit ang mga taong dadalo. Masusunod siguro ang plano niya kung hindi dumalo si Gerald sa birthday banquet. Walang sinuman ang nag-akala na magkakaroon ng mga plot twists ang mga kaganapan. "Hmph! Isa kang malaking kahihiyan sa pamilyang Long, Yunus Long! Hindi ko inakala na gagawin mo ang ganoong bagay!" naiinis na sinabi ni Xavia at dinuraan niya ito. Binigyan ng isang malakas na sampal ni Yunus si Xavia dahil sa reaksyon niya. Ang mga mata ni Yunus ay bloodshot habang nakatingin kay Xavia, na nasaktan dahil sa lakas ng kanyang sampal, nang mahulog siya sa ibabaw ng isa sa mga mesa. "F*cking b*tch! Isara mo ang bibig mo! Hindi ka tumitigil sa kakasalita mo! Nagsasawa na ako sa bunganga mo! Sino ka ba para turuan ako ng ganyan? Minsan ko lang ito sasabihin, hipag kita dahil pinakilala kita bilang bahagi ng pamilya namin!

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser