Kabanata 644

Huminga ng malalim si Mila bago niya sinabi, "Tatawagan ko si Gerald ngayon! Gusto kong sabihin niya sa akin nang personal kung ano ang nangyayari!" Matapos sabihin iyon, kinuha niya ang susi sa Mountain Top Villa bago niya ito tinapon kay Xavia. Nabigla si Xavia dahil dito. ‘F*ck! Bakit mukhang hindi nakipaghiwalay sa kanya si Gerald? Mukhang malalim pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa!' ‘Ano nga ba ang nangyayari? G*go ba talaga si Gerald?’ Sinubukan ni Mila na tawagan si Gerald habang iniisip iyon ni Xavia. Gayunpaman, hindi sumagot si Gerald sa mga tawag niya. "Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Lagi niyang sinasagot agad ang mga tawag ko!" nag-aalalang sinabi ni Mila. Mukhang totoo ang sinabi ni Xavia. Si Gerald ay nakikipag-sex kay Xavia habang wala siya! Natawa na lang is Mila sa isip niya. Bigla na lang nagkaroon si Xavia ng masamang ideya. Paalis na sana si Mila nang bigla siyang sumigaw, "Mila, teka!" "Ano pa ba ang kailangan mo?" malamig

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser