Kabanata 656

"Gerald!" sigaw ni Vincy. Nagulat si Gerald ng marinig ang tawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya sila Vincy at Lennard. Hindi pa nakakausap ni Gerald ang dalawa sa labas ng mga kompetisyon, kaya't hindi siya masyadong malapit sa alinman sa kanila. Sa pagitan ng dalawa gayunpaman, siguradong mas nakikilala ni Gerald si Vicky. Kung sabagay, si Lennard ay nagmula sa isang mayamang pamilya kaya't binigyan siya ng mas kaunting dahilan upang kausapin si Gerald noon. Lennard ay mas malapit sa Maia at ang iba pa. Pagkatapos ay lumakad si gerald sa kanila na may isang nagtataka na mukha bago sinabi, “Vincy! Lennard! " Habang hindi siya masyadong nakikilala sa kanila, dati pa rin silang magkaklase. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nakikipag-usap sa kanila sa isang palakaibigan. .Maikli lang siyang na-scan ni lennard mula ulo hanggang paa bago hindi naisang tumango bilang tugon sa pagbati ni Gerald. Si Vicky naman, tumalon sa harap ni Gerald bago tinapik sa balika

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser