Kabanata 661

"Ano ang nangyayari dito, Mila?" Bagaman labis na hinahangaan ni Mr. Hill si Mila, kailangan pa rin niyang maging walang pinapanigan, lalo na't maraming tao ang nasangkot sa kaguluhan. "Ipaliwanag mo mismo sa direktor, Xyleena!" sabi ni Hallie sabay hila kay Xyleena sa pansin. Si xyleena, para sa isa, ay ayaw na magsalita sa una. Maaari lamang siyang mag-stammer, atubili na sabihin ang totoo. Kung sabagay, maayos naman sila ni Mila. Si Mila ay kadalasang napakagandang tao. Gayunpaman, matapos malaman na ang salarin ay si Mina, wala nang masabi pa si Xyleena. Alang-alang sa dignidad ni Mila, sa totoo lang nais lamang niyang manahimik at hayaang madulas ang lahat. "Ipaliwanag mo ang iyong sarili, Xyleena!" hiningi ni G. Hill habang nakasimangot siya. Nang makita na wala siyang ibang pagpipilian, inilahad ni Xyleena ang lahat ng nangyari noong isang araw. Hindi rin siya maaaring magsinungaling tungkol dito dahil maraming mga saksi sa paligid nang nangyari ito. Matapos marini

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser