Kabanata 66

Sa oras na ito, masayang pinapanood ni Victor ang pangyayari. “Hayaan mo na. Nag-order ng pagkain si Victor para sa inyong lahat. Kung ganon, mag-oorder ako para sa sarili ko!” Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Una niyang binalak na pahiyain si Victor nang malubha ngayong gabi, ngunit alam niya na ang grupo ng mga tao na ito ay pagtatawanan at aasarin lamang siya. Pangalawa, alam ni Gerald na tiyak na hindi siya makakapag-order ng anumang mamahaling dishes nang kasama sina Whitney at Nathaniel sa paligid. Bukod pa dito, hindi ganon kakapal ang mukha ni Gerald! Samakatuwid, nagpasya siyang mag-order ng ilang pagkain para sa kanyang sarili. "Ayos, pero ano ang kaya mong i-order para sa sarili mo?" Mayabang na sagot ni Quinn. "Mm … kung pwede mag-order ako ng isang plato ng sweet & sour na patatas. Gusto ko ng sobrang maanghang. Pwede mo rin ba akong bigyan ng isang bowl ng hand-cut noodles?" Sambit ni Gerald habang nakangiti sa floor manager. “Hahaha! Ano? Sin

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser