Kabanata 689

Galit na naglakad si Isabelle patungo kay Gerald habang ang mga kasintahan ay naka-tag kasama. Inilagay ni Gerald ang kanyang backpack sa mesa sa oras na ito. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang babae na nakaako ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nagpanggap siya na parang walang nangyayari habang hinihila niya ang backpack ni Gerald at ibinagsak ito sa lupa. Sa parehong oras, ang isa sa iba pang mga batang babae ay nagmamadali at halatang sadya, naapakan ang backpack ni Gerald. “Ay! Humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi sinasadyang natapakan ko ang iyong backpack. Marumi ito ngayon Dapat ko bang hugasan ito para sa iyo? " Tanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald na may paumanhin na ekspresyon sa mukha. Malinaw na alam ni Gerald na sadyang ginagawa ito ng mga batang babae. Naiisip lang niya na malas talaga siya na nasaktan ang isang pangkat ng mga batang babae sa kanyang unang araw dito. Madali silang makakalaban ni Gerald. Gayunpaman, hindi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser