Kabanata 695

At dahil doon, pareho silang lumabas ng classroom. “Akala ko nandito ka sa bakasyon. Manalangin sabihin, bakit ka ginagawa sa unibersidad na ito? " "Upang makakuha ng edukasyon syempre. Sa totoo lang, dapat ako ang nagtatanong sa iyo ng katanungang iyan. Anong ginagawa mo dito?" sagot ni Gerald. Habang hindi nila partikular na nagtaglay ng anumang galit sa bawat isa, hindi gustung-gusto ni Warren ang pagiging paligid ni Gerald, at pareho ang naging kabaligtaran. “Dahil pinag-uusapan na natin ito, lilinawin ko lang sa iyo ang mga bagay ngayon. Para sa mga nagsisimula, hindi lang ako ang nandito. Si Maia at ang ilan pa ay sumama sa akin. Hindi ko masabi sa iyo kung ano ang eksaktong ginagawa namin dito, ngunit kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, mas mabuti mong panatilihing masikip ang iyong bibig pagdating sa amin. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi maihahayag sa ilalim ng anumang mga pangyayari! Ito ang una at pangwakas na babala sa akin, kaya mas mabuti mong a

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser